Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

Adatvédelmi irányelvek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

A jelen adatvédelmi tájékoztató kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, “GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: “Infotv.”) rendelkezéseit.

I. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A weboldal látogatásához (tallózás) alapvetően nincs szükség regisztrációra, azonban a weboldalon található egyes szolgáltatások (elektronikus üzenetküldés, ajánlatkérés és termékrendelés) igénybe vételéhez személyes adatok közlése szükséges.

A hírlevélre feliratkozás, az ajánlatkérés és a termékmegrendelés, valamint a tájékoztatáskérés során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt adatok megadása mindenképpen szükséges, amely egyben azt is jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén az érintett elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve egyes szolgáltatásokhoz nem férhet hozzá, vagy megrendelést nem eszközölhet. A kötelezően megadandó és így a SunBlock Kft. által kezelt személyes adatok köre:

– hírlevélre feliratkozás: név, elektronikus levelezési cím,
– ajánlatkérés és termékrendelés: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám,
– tájékoztatáskérés: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A hírlevélre feliratkozás esetén az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik, és az adatokat kizárólag a SunBlock Kft. hírlevél szolgáltatásának teljesítése, illetve a SunBlock Kft. egyes szolgáltatásairól és elérhető akciókról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtása céljából kezeljük, tároljuk. Ezeket az adatokat az érintett hírlevélről való leiratkozásáig kezeljük, így amennyiben Ön a hírlevélről leiratkozik, adatait töröljük. A hírlevélről a hírlevélbe ágyazott “leiratkozás” linkre kattintva, vagy a support@sunblock.hu e-mail címére történő, ilyen tárgyú kérelem megküldésével iratkozhat le.

Ajánlatkérés és termékrendelés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az érintett adatait az adatkezelő weboldalán (www. sunblock.hu) a Kapcsolatok menüpont alatt található üzenetküldő űrlap kitöltésével leadott ajánlatkérésben és rendelésben meghatározott termékkel kapcsolatos árajánlat elkészítése és az érintett részére való megküldése, valamint a megrendelt termék gyártásához szükséges helyszíni felmérések lebonyolítása, illetőleg a megrendelt termék legyártása és kiszállítása, illetőleg az ajánlatkéréssel vagy termékrendeléssel összefüggően az érintettel való kapcsolattartás céljából kezeljük. Amennyiben az érintett az ajánlat megküldését követően az adott terméket nem rendeli meg, úgy az érintett adatait töröljük. Amennyiben a megrendelt termék az érintett részére kiszállításra került, az érintett adatait a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeljük.

Tájékoztatáskérés esetén az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik, és érintett adatait az adatkezelő weboldalán (www. sunblock.hu) a Kapcsolatok menüpont alatt található üzenetküldő űrlap kitöltésével megküldött tájékoztatáskérés teljesítése, az érintett informálása céljából kezeljük. Amennyiben az érintett részére a megfelelő tájékoztatást megadtuk és az érintett további tájékoztatásra nem tart igényt, úgy adatait töröljük. Az adatokat abban az esetben is töröljük, ha az érintett a hozzájárulását visszavonja. Kérjük, hogy amennyiben Ön úgy dönt, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja, úgy erről szóló nyilatkozatát a support@sunblock.hu elektronikus levelezési címre szíveskedjen megküldeni.

Felhívjuk figyelmét, hogy – a hatályos jogszabályok adta lehetőségek között – a SunBlock Kft. jogos érdekének érvényesítése céljából (pl.: a vásárlással kapcsolatos esetleges jogvita rendezése) az Ön adatait további külön hozzájárulás nélkül, a fenti joglapok megszűnését követően, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (“Szt.”) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (“Art”) iratmegőrzésre vonatkozó rendelkezései értelmében a termékértékesítésről kiállított, és az érintett vásárló részére megküldött számlát (és ekként a számlán szereplő személyes adatokat) a SunBlock Kft. a megőrzésre vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítése érdekében az Szt. 169. § (1) bekezdésében foglalt határideig megőrzi. A SunBlock Kft. az így megőrzött adatokon az őrzés kivételével más adatkezelési műveletet a megőrzés időtartama alatt nem végez.

III. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

SunBlock Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1032 Budapest, Kenyeres u. 19.
Cégjegyzékszám: 01-09-339369
Adószám: 26689357-2-41
Képviseli: Kovács Tihamér ügyvezető
E-mail cím: sunblockproject@gmail.com
Weboldal: www.sunblock.hu

A SunBlock Kft.-vel való kapcsolatfelvétel további lehetőségeit a SunBlock Kft. honlapja tartalmazza.

A SunBlock Kft. szolgáltatásait munkavállalói útján látja el, így az érintett személyes adataihoz az ügyfélszolgálati vezető és asszisztensek, projekt vezető, projekt menedzser, műszaki előkészítő, értékesítési menedzser, irodai adminisztrátor, raktárvezető, varrodavezető, közösségi média menedzserek és műszaki informatikus munkakörben dolgozó munkavállalóink, a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben hozzáférnek.

IV. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Az ajánlatkérés, termékrendelés és tájékoztatáskérés vonatkozásában a www.sunblock.hu weboldal üzemeltetése, illetve a Kapcsolatok menüpont alatt megtalálható üzenetküldő űrlap üzemeltetése és az üzenetküldő űrlap kitöltésével megadott személyes adatok rögzítése, valamint az üzenet továbbítása vonatkozásában tárhely-szolgáltatót veszünk igénybe. A tárhely-szolgáltató adatai:

Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01 09 968314
Adószám: 23495919241
Weboldal: www.mhosting.hu
V. COOKIES (SÜTIK)

A “cookie” egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A SunBlock Kft. és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.
A SunBlock Kft. arra használja a kereső- és Flash cookie-kat, hogy például megtudjuk, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. A cookie-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve “állandó” cookie-ként különböztetik meg. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.

Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni, és egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat.

A SunBlock Kft. által használt cookie-k:

Elemzési célokat szolgáló cookie-k

A SunBlock Kft. webhelyére tett látogatáskor egy webelemző szoftver által létrehozott névtelen cookie segít megállapítani, hogy járt-e már a felhasználó a webhelyen korábban. Ezek a cookie-k segítenek meghatározni a látogatók számát, a látogatók tartózkodási helyét és az általuk megtekintett oldalakat is. Az itt szerzett adatokat az oldalak látogatottságának felmérésére, majd az oldalak színvonalának javítására használjuk fel. Az elemzési célokat szolgáló cookie-k statisztikai adatok gyűjtésére alkalmasak, személyazonosításra azonban nem.

Webhelyek működésével kapcsolatos cookie-k

Bizonyos cookie-k tárolják, hogy a felhasználó a webhelyen mely eszközöket, illetve funkciókat használta.


Földrajzi adatokat tároló cookie-k

A térségre vonatkozó tartalmat földrajzi adatokat tároló cookie-k segítségével jelenítjük meg. A cookie-k a böngésző adatait felhasználva állapítják meg, hogy honnan érkezik a felhasználó az oldalra.

Kikapcsolhatom a cookie-k létrehozását?

Természetesen beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat, vagy csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva megismerkedhet a főbb böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásaival. A böngésző súgójában is hasznos tudnivalókat olvashat.

A chrome cookie beállításai: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu)

A Firefox cookie beállításai:
(https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Az Internet Explorer, Win10, Win8.1 cookie beállításai:
(https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

A Safari cookie beállításai (Mac):
(http://support.apple.com/kb/PH5042)

A Safari cookie beállításai (iPhone és iPad):
(http://support.apple.com/kb/HT1677)

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:
(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
(b) a személyes adataihoz való hozzáférést;
(c) személyes adatainak helyesbítését;
(d) a GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását;
(e) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint az érintett jogosult arra, hogy az adatkelezésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkelezés jogszerűségét. Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatás szerinti elérhetőségére megküldött kifejezett nyilatkozattal vonhatja vissza a hozzájárulását.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a support@sunblock.hu elektronikus levelezési címre várjuk. Az érintett írásbeli kérelmére – 15 napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, haladéktalanul helyesbítjük adatait, illetve kérésére haladéktalanul töröljük azokat.

Az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettet megillető az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal, hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. 13-17. és 30. fejezetei tartalmazzák.

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB TÉNY, ADAT

A SunBlock Kft. az érintett azon személyes adatait, amelyek termékrendelés esetén a szerződéssel összefüggésben kiállított számlán szerepelnek (név, lakóhely), jogszabályi kötelezettség (könyvelési és számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében továbbítja a SunBlock Kft. könyvelője (név: AZNAP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 14. 4. em. 2.) részére.

A SunBlock Kft. minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a SunBlock Kft. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A SunBlock Kft. biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és fejleszti.

Magánszemély érintettek azon személyes adatai, amelyeket a SunBlock Kft. az ügymenet érdekében használ, az alábbi szoftverekben kerülhetnek tárolásra:
. levelező kliens,
. táblázatkezelő szoftver,
. vállalatirányítási rendszer szoftver,
. számlázó szoftver,
. nyomtatott dokumentumok, pl. munkalap.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a SunBlock Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a SunBlock Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.